GDPR och integritetspolicy

Introduktion

Syftet med integritetspolicyn är att du ska få veta hur vi på MH Leadership behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.  Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, det vill säga endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. Det kan handla om att du köpt en tjänst, deltagit i ett evenemang eller tävling och/eller vill få mail och nyhetsbrev.


Att lämna dina personuppgifter till oss

Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och
2. de som kallas för känsliga personuppgifter.  

Vi samlar in och behåller personuppgifter (ej känsliga personuppgifter) som är nödvändiga för verksamhetens art och att fullfölja avtal med dig. Information vi samlar in är: namn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.  

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter.  

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund.  

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.  


Ansvarig och kontakt

MH Leadership ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig och är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Du kan ha lämnat dina uppgifter kopplade till www.mhleadership.com eller på annat sätt till MH Leadership.

Om du önskar rättelse, komplettering och radering av uppgifter och/eller om du har frågor, vänligen kontakta oss genom att maila: malin@mhleadership.com.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål.